Ši pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje Pristatomegeles.lt (toliau – elektroninė parduotuvė), nustato pirkėjo ir pardavėjo (MB „Breto prekyba“, į. k. 305860124, Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius, tel: +370 640 16163) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

Sutarties sudarymas

Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai pardavėjas pirkėjui išsiunčia el. laišką apie užsakymo priėmimą. Šios sutarties sąlygos laikoma neatsiejama sutarties dalimi.

Apmokėjimo būdus rasite čia.

Prekių pristatymo sąlygas rasite čia.

Privatumo politiką rasite čia.

Pirkėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

 • Pirkėjas turi nedelsiant tikrinti gaunamas prekes, o apie pastebėtus trūkumus turi nedelsiant pranešti pardavėjui.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.
 • Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, tikslumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
 • Pirkėjas aiškiai supranta, kad gėlės yra sezoniniai augalai, todėl gali skirtis priklausomai nuo sezono ir sukomponuotos puokštės gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų interneto svetainėje pristatomegeles.lt. Pavyzdžiui atspalviai, gėlių žiedų dydis dažniausiai skiriasi priklausomai nuo metų laiko.

Pardavėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

 • Pardavėjas turi teisę be išankstinių perspėjimų ir bet kuriuo metu keisti parduodamų prekių kainas.
 • Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. Jos priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei yra apskaičiuojamos užsakymo metu bei pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
 • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.
 • Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
 • Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių.
 • Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.
 • Pardavėjas užsakymus pradeda apdoroti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
 • Pardavėjas turi teisę palikti gėles / dovanas prie gavėjo durų tokiais atvejais:
  • jei gėlių / dovanų gavėjas nėra randamas dėl pirkėjo klaidingai ar nepilnai pateiktų duomenų apie dovanų gavėją;
  • jei per protingą laiką nepavyksta rasti ir susisiekti su gėlių / dovanų gavėju.
 • Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų pirkėjui tokiu atveju, jei gėlių / dovanų gavėjas atsisako priimti gėles / dovanas.

Prekių grąžinimas

 • Jei dėl pristatomegeles.lt kaltės prekės pristatomos nekokybiškos ar nepilnas užsakymas, o pirkėjas pareiškia pretenziją ne vėliau, kaip per dvi valandas nuo užsakymo įvykdymo,  tuomet prekės bus pakeičiamos arba gražinami pinigai už užsakymą.